Τα μέτρα ηχομόνωσης των χώρων ενός ξενοδοχείου πρέπει να προσδιορίζονται μετά από αυτοψία ειδικευμένου ακουστικού μηχανικού και διενέργεια ηχομετρήσεων, αν πρόκειται για διαρρύθμιση υπάρχοντος κτιρίου, ή μετά από εκπόνηση μελέτης ακουστικής και ηχομόνωσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική εκτίμηση του ακουστικού περιβάλλοντος του ξενοδοχείου.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος με τον κατάλληλο οικονομοτεχνικά τρόπο.

Η NUOVO ACOUSTICS διαθέτει το έμπειρο προσωπικό και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη σύνταξη της αναγκαίας τεχνικής – ακουστικής μελέτης και την εξεύρεση της καλύτερης λύσης στα προβλήματα της κατασκευής.

Ενδεικτικά τα αναγκαία μέτρα για την ηχομόνωση και ρύθμιση της ακουστικής των χώρων ενός ξενοδοχείου είναι:

Όροφοι δωματίων

Ηχομονωτικοί Διαχωριστικοί τοίχοι δωματίων – κοινόχρηστων χώρων.

Απαιτείται η κατασκευή σύνθετων τοίχων αποτελούμενων από ένα διαχωριστικό τοίχο και μια επένδυση περιμετρικής στερέωσης όπως παρακάτω:

  • Διαχωριστικοί τοίχοι
    Οι διαχωριστικοί τοίχοι κατασκευάζονται με διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεσο αντικραδασμικό – ηχομονωτικό φύλλο, στην εξωτερική όψη του – και διπλή γυψοσανίδα στην εσωτερική σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από  βιολογικά ή οικολογικά υλικά.Μεταξύ των στρωτήρων, των ακραίων ορθοστατών και των περιμετρικών δομικών στοιχείων παρεμβάλλεται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα.Ομοίως και στην εξωτερική όψη του μεταλλικού σκελετού, πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης γυψοσανίδας, τοποθετείται αντικραδασμική λωρίδα ίδιου τύπου.Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες).Περιμετρικά κάθε στρώσης γυψοσανίδας διαμορφώνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστική μαστίχη.
  • Επένδυση περιμετρικής στερέωσης
    Οι επενδύσεις περιμετρικής στερέωσης κατασκευάζονται στην εσωτερική όψη των διαχωριστικών τοίχων με διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεσο αντικραδασμικό – ηχομονωτικό, σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από  βιολογικά ή οικολογικά υλικά.Μεταξύ των στρωτήρων, των ακραίων ορθοστατών και των περιμετρικών δομικών στοιχείων παρεμβάλλεται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα.Ομοίως και στην εξωτερική όψη του μεταλλικού σκελετού, πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης γυψοσανίδας, τοποθετείται αντικραδασμική λωρίδα ίδιου τύπου.Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες).Περιμετρικά κάθε στρώσης γυψοσανίδας διαμορφώνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστική μαστίχη.
Ηχομονωτικά πλωτά δάπεδα

Οι σωληνώσεις που συνήθως τοποθετούνται στα δάπεδα αρχικά πρέπει καλυφθούν σε όλο το μήκος τους, τοπικά, με μία στρώση τσιμεντοκονίας κατάλληλου πάχους. Η τελική επιφάνεια της τσιμεντοκονίας πρέπει να είναι ομαλή χωρίς προεξοχές ή κενά και να “σβήνει” ομαλά στην επιφάνεια της πλάκας από μπετόν. Η τελική επιφάνεια της πλάκας από μπετόν πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή χωρίς προεξοχές η κενά καθαρισμένη από κονιάματα ή άλλα υλικά.

Στη συνέχεια, στην επιφάνεια της και της τσιμεντοκονίας κάλυψης των σωλήνων, τοποθετείται ένα φύλλο ηχομονωτικού – αντικραδασμικού υλικού. Το υλικό θα ανυψώνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες των περιμετρικών τοίχων, σε ύψος μεγαλύτερο κατά 2 εκ. τουλάχιστον πάνω από την τελική στάθμη του δαπέδου. Μετά την τοποθέτηση τελικού δαπέδου του πλεονάζον υλικό αφαιρείται για να τοποθετηθεί το σοβατεπί.

Στη λεκάνη αυτή διαστρώνεται τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν πάχους  τουλάχιστον 4 εκ. στην οποία θα επικολληθεί το τελικό δάπεδο από μάρμαρο, πλακάκι,ξύλο κ.α.

Πριν από την τοποθέτηση του σοβατεπι, και ενδιάμεσα με το τελικό δάπεδο τοποθετείται αυτοκόλλητη ταινία αντικραδασμική ώστε να αποφευχθεί η μεταξύ τους επαφή.

Σε κάθε επιμέρους δωμάτιο/χώρο, κατασκευάζεται ανεξάρτητο δάπεδο, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. Η κατασκευή των επιμέρους δαπέδων από τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν γίνεται διαδοχικά έτσι ώστε μεταξύ τους να παρεμβάλλεται κατακόρυφα, με ανάλογο τρόπο όπως στις κατακόρυφες επιφάνειες των τοίχων, λωρίδα αντικραδασμικού υλικού για τη δημιουργία διαχωριστικού αρμού. Ανάλογος αρμός σφραγισμένος με ελαστικό αρμόστοκο δημιουργείται και στην τελική επίστρωση του δαπέδου.

Ηχομονωτικές ψευδοροφές

Ο σκελετός της ηχομονωτικής ψευδοροφής αναρτάται από την οροφή με τη βοήθεια ειδικών ηχομονωτικών αντικραδασμικών αναρτήσεων Akousin.

Ο σκελετός είναι ενός ή δύο επιπέδων από οδηγούς γαλβανισμένης λαμαρίνας διατομής 27Χ60Χ0,6 χιλ. τύπου KNAUF ή RIGIPS

Μεταξύ του περιμετρικού οδηγού της ψευδοροφής και των περιμετρικών τοίχων παρεμβάλλεται αντικραδασμική λωρίδα.

Πάνω από το σκελετό τοποθετείται μία στρώση από ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.

Ομοίως και στην εξωτερική όψη του μεταλλικού σκελετού, πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης γυψοσανίδας, τοποθετείται αντικραδασμική λωρίδα ίδιου τύπου.

Στο σκελετό θα τοποθετούνται δύο στρώσεις γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. με ενδιάμεσο ηχομονωτικό αντικραδασμικό φύλλο.

Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες). Περιμετρικά κάθε στρώσης θα διαμορφώνεται αρμός πλάτους 5 χιλ. ο οποίος σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστική μαστίχη.

Ηχομονωτικές πόρτες

Η εταιρία μας είναι σε θέση να προμηθεύσει ηχομονωτικές πόρτες κάθε είδους, ξύλινες ή μεταλλικές, κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου (με όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά – μαγνητικές κλειδαριές, κάρτες κοκ).

Είναι σε θέση επίσης να προμηθεύσει τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση υλικά, να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες και να παρέχει τεχνική υποστήριξη έτσι ώστε ο δικός σας προμηθευτής να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει τις πόρτες που εσείς έχετε επιλέξει έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα θορύβου.

Ηχομόνωση συστήματος αερισμού – κλιματισμού

Οι αεραγωγοί προσαγωγής και απαγωγής τοποθετούνται κατά μήκος των κοινοχρήστων διαδρόμων και συνδέονται με τα δωμάτια με ανεξάρτητους κλάδους οι οποίοι τοποθετούνται κάτω από την ηχομονωτική ψευδοροφή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ηχομονωτικοί κατάλληλου τύπου που η εταιρία μας είναι σε θέση να σας προμηθεύσει..

Οι αεραγωγοί επενδύονται εσωτερικά, σε όλο το μήκος τους, με θερμομονωτικό – ηχοαπορροφητικό υλικό.

Οι ανάρτηση των αεραγωγών από την οροφή γίνεται με αντικραδασμικές αναρτήσεις.

Εφόσον χρησιμοποιούνται εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες οροφής ηχομονώνονται με την επένδυσή τους με ηχομονωτικά φύλλα.

Ηχομόνωση αποχετεύσεων

Οι σωλήνες αποχέτευσης θα πρέπει να επενδύονται σε όλο το μήκος με ηχομονωτική – αντικραδασμική επένδυση. Όπου χρησιμοποιούνται στηρίγματα, θα τοποθετούνται πάνω από την ηχομονωτική – αντικραδασμική επένδυση.

Η ηχομονωτική επένδυση ακολουθεί και τα σημεία καμπής ή διακλαδώσεων. Τα καζανάκια πλύσης των λεκανών, εφόσον είναι εντοιχισμένα, πρίν από την τοποθέτησή τους θα πρέπει να επενδυθούν με σύνθετο ηχομονωτικό – αντικραδασμικό και εάν είναι δυνατό λόγω πάχους, με επιπλέον επένδυση ηχοαπορροφητικού υλικού από ίνες πολυεστέρα.

Ηχομόνωση Κοινόχρηστων χώρων

Για την ηχομόνωση και τη ρύθμιση της ακουστικής των καφέ, εστιατορίων, μπάρ, club, συνεδριακών χώρων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων κλπ. που λειτουργούν στα ξενοδοχεία, ακολουθούνται οι προδιαγραφές ηχομόνωσης των αυτοτελών χώρων αντίστοιχης χρήσης.

Οι παραπάνω λύσεις είναι ενδεικτικές. Για την όποια εφαρμογή τους ή ενδεχόμενης τροποποίησής τους, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε συνάντηση ή επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας για μια αποτελεσματική και οικονομική λύση στο δικό σας ιδιαίτερο πρόβλημα.