• Συνεδριακοί χώροι
 • Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
 • Θέατρα
 •   Κινηματογράφοι

Τα μέτρα ηχομόνωσης των συνεδριακών χώρων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, θεάτρων και κινηματογράφων πρέπει να προσδιορίζονται μετά από αυτοψία ειδικευμένου ακουστικού μηχανικού και διενέργεια ηχομετρήσεων. Στη συνέχεια συντάσσεται μελέτη ηχομόνωσης και ακουστικής. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος με τον κατάλληλο οικονομοτεχνικά τρόπο.

Η NUOVO ACOUSTICS διαθέτει το έμπειρο προσωπικό και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη σύνταξη της αναγκαίας τεχνικής – ακουστικής μελέτης και την εξεύρεση της καλύτερης λύσης στα προβλήματα της κατασκευής/ διαμόρφωσης.

Ενδεικτικά τα αναγκαία μέτρα για την ηχομόνωση και ρύθμιση της ακουστικής των παραπάνω χώρων είναι:

Ηχομονωτικοί Διαχωριστικοί τοίχοι

Απαιτείται η κατασκευή σύνθετων τοίχων αποτελούμενων από ένα διαχωριστικό (τοίχο) και δύο επενδύσεις περιμετρικής στερέωσης εκατέρωθεν του διαχωριστικού τοίχου όπως παρακάτω:

Διαχωριστικοί τοίχοι

 • Οι διαχωριστικοί τοίχοι κατασκευάζονται με διπλή γυψοσανίδα και στις δύο όψεις τους,  με σκελετό τύπου Knauf ή Rigips στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από  βιολογικά ή οικολογικά υλικά.
 • Μεταξύ των στρωτήρων,  των ακραίων ορθοστατών και των περιμετρικών δομικών στοιχείων παρεμβάλλεται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα ή αντικραδασμικόπαρέμβυσμα από epdm.
 • Στην εξωτερική όψη του μεταλλικού σκελετού, πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης γυψοσανίδας τοποθετείται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα.
 • Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες).
 • Περιμετρικά κάθε στρώσης γυψοσανίδας διαμορφώνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστικήμαστίχη.
Επενδύσεις περιμετρικής στερέωσης
 • Οι επενδύσεις περιμετρικής στερέωσης κατασκευάζονται στις δύο όψεις των διαχωριστικών τοίχων με διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεσο αντικραδασμικό – ηχομονωτικό φύλλο, σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από  βιολογικά ή οικολογικά υλικά.
 • Μεταξύ των στρωτήρων και των ακραίων ορθοστατών και των περιμετρικών δομικών στοιχείων παρεμβάλλεται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα  ή αντικραδασμικό παρέμβυσμα από epdm.
 • Στην εξωτερική όψη του μεταλλικού σκελετού, πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης γυψοσανίδας τοποθετείται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα.
 • Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες).
 • Περιμετρικά κάθε στρώσης γυψοσανίδας διαμορφώνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστικήμαστίχη.
Ηχομονωτικά πλωτά δάπεδα

με την επίστρωση στην πλάκα του δαπέδου:

 • ενός φύλλου αντικραδασμικού υλικού. Το αντικραδασμικό υλικό  υψώνεται και στην επιφάνεια των περιμετρικών τοίχων σε ύψος τουλάχιστον 3 ~ 4 εκ. πάνω από τη στάθμη του τελικού δαπέδου. Μετά την τοποθέτηση τελικού δαπέδου του πλεονάζον υλικό αφαιρείται για να τοποθετηθεί το σοβατεπί.
 • Στη συνέχεια  γίνεται διαδοχική επίστρωση ηχομονωτικών υλικών σε πάχος που καθορίζεται από την μελέτη ηχομόνωσης.
 • Στην επιφάνεια των υλικών αυτών μετά την επίστρωση ενός φύλλου νάιλον κατασκευάζεται τσιμεντοκονία πάχους τουλάχιστον 6,0 εκ.
 • Η τελική επιφάνεια του δαπέδου μπορεί να διαμορφωθεί με την επίστρωση μοκέτας ή άλλου κατάλληλου υλικού.
 • Στην επιφάνεια επαφής του σοβατεπί με το τελικό δάπεδο θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη αντικραδασμική ταινία για την αποφυγή ηχογέφυρας.
 • Σε κάθε χώρο κατασκευάζεται ανεξάρτητο δάπεδο  σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. Η κατασκευή των επιμέρους δαπέδων από τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν γίνεται διαδοχικά έτσι ώστε μεταξύ τους να παρεμβάλλεται λωρίδα αντικραδασμικού υλικού για τη δημιουργία διαχωριστικού αρμού. Ανάλογος αρμός σφραγισμένος με ελαστικό αρμόστοκο δημιουργείται και στην τελική επίστρωση του δαπέδου.
Ηχομονωτικές ψευδοροφές

Αρχικά κατασκευάζεται  ηχομονωτική επένδυση με την επικόλληση στην επιφάνεια της οροφής ενός σύνθετου ηχομονωτικού, αντικραδασμικού και ταυτόχρονα ηχοαπορροφητικού φύλλου.
Στη συνέχεια κατασκευάζεται ηχομονωτική ψευδοροφή όπως παρακάτω:

 • Ο σκελετός της ηχομονωτικής ψευδοροφής αναρτάται από την οροφή με τη βοήθεια ειδικών ηχομονωτικών αντικραδασμικών αναρτήσεων Akousin.
 • Ο σκελετός είναι ενός ή δύο επιπέδων από οδηγούς γαλβανισμένης λαμαρίνας διατομής 27Χ60Χ0,6 χιλ. τύπου KNAUF ή RIGIPS
 • Μεταξύ του περιμετρικού οδηγού της ψευδοροφής και των περιμετρικών τοίχων παρεμβάλλεται αντικραδασμική λωρίδα.
 • Πάνω από το σκελετό τοποθετείται στρώση από ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ήοικολογικά υλικά.
 • Στην κάτω όψη των οδηγών του μεταλλικού σκελετού, τοποθετείται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα.
 • Στο σκελετό τοποθετούνται δύο στρώσεις γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. με ενδιάμεσο ηχομονωτικό αντικραδασμικό φύλλο.
 • Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες). Περιμετρικά κάθε στρώσης θα διαμορφώνεται αρμός πλάτους 5 χιλ. ο οποίος σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστικήμαστίχη.
Ηχομονωτικοί προθάλαμοι

Μεταξύ των εισόδων των  ηχομονωμένων χώρων των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων – φουαγιέ, κατασκευάζονται προθάλαμοι. Τα τοιχώματα του προθάλαμου, το δάπεδο και οι οροφή του θα είναι ηχομονωμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης ηχομόνωσης.

Ηχομονωτικές πόρτες

Η εταιρία μας είναι σε θέση να προμηθεύσει ηχομονωτικές πόρτες κάθε είδους, ξύλινες ή μεταλλικές της κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου.

Είναι σε θέση επίσης να προμηθεύσει τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση υλικά, να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες και να παρέχει τεχνική υποστήριξη έτσι ώστε ο δικός σας προμηθευτής να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει τις πόρτες που εσείς έχετε επιλέξει έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το δικό σας πρόβλημα θορύβου.

Ηχομόνωση συστήματος αερισμού – κλιματισμού
 • Οι αεραγωγοί προσαγωγής και απαγωγής τοποθετούνται κατά μήκος των κοινοχρήστων χώρων και συνδέονται με τις αίθουσες με ανεξάρτητους κλάδους οι οποίοι τοποθετούνται κάτω από την ηχομονωτική ψευδοροφή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ηχομονωτικοί κατάλληλου τύπου που η εταιρία μας μπορεί να σας προμηθεύσει.
 • Στην περίπτωση που αεραγωγοί κλιματισμού – αερισμού μιας αίθουσας, διέρχονται μέσα από άλλη αίθουσα, τοποθετούνται ηχοπαγίδεςστα σημεία διέλευσης των αεραγωγών από τον ένα χώρο στον άλλον και ενδεχομένως λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ηχομόνωσης των τοιχωμάτων των αεραγωγών. Τα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των ηχοπαγίδων προσδιορίζονται μετά από μελέτη που με βάση τα τεχνικά δεδομένα της μελέτης κλιματισμού – αερισμού.
 • Οι αεραγωγοί επενδύονται εσωτερικά, σε όλο το μήκος τους, με θερμομονωτικό – ηχοαπορροφητικό υλικό.
 • Η ανάρτηση των αεραγωγών από την οροφή γίνεται με ειδικές αντικραδασμικές αναρτήσεις AKOUSIN.
 • Εφόσον χρησιμοποιούνται εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες οροφής ηχομονώνονται με την επένδυσή τους με ηχομονωτικά φύλλα.
Ηχομόνωση αποχετεύσεων

Οι σωλήνες αποχέτευσης, σε όσο μήκος τους θα πρέπει να επενδύονται με ηχομονωτικό – αντικραδασμικό υλικό. Όπου χρησιμοποιούνται στηρίγματα, θα τοποθετούνται πάνω από την ηχομονωτική – αντικραδασμική επένδυση

Ρύθμιση της ακουστικής του χώρου

Η ποιότητα της ακουστικής ενός χώρου  μπορεί να ρυθμιστεί με την τοποθέτηση κατάλληλων  ηχοαπορροφητικών επιφανειών στις επιφάνειες των τοίχων και της οροφής του. Οι   ηχοαπορροφητικές επιφάνειες, στις κατάλληλες θέσεις, βελτιώνουν την ευκρίνεια, την τονική ισορροπία του ήχου, στο εσωτερικό των χώρων και την καταληπτότητά του, παράγοντες καθοριστικοί για τη εύρυθμη λειτουργία τους.

Για τη ρύθμιση της ακουστικής των χώρων μπορούν σαν ηχοαπορροφητικές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθούν:

 • Βιολογικά ή οικολογικά ηχοαπορροφητικά υλικά με επένδυση υφάσματος ή άλλου διάτρητου υλικού.
 • Οικολογικά ηχοαπορροφητικά υλικά εμφανή ή με επένδυση υφάσματος ή άλλου διάτρητου υλικού.
 • Οικολογικές ηχοαπορροφητικές επενδύσεις από ξύλο
 • Ηχοαπορροφητικά πάνελ
Κοινόχρηστοι χώροι

Για την ηχομόνωση και τη ρύθμιση της ακουστικής κοινόχρηστων χώρων, όπως φουαγιέ, χώροι συσκέψεων, καμαρίνια κλπ. ακολουθούνται οι προδιαγραφές ηχομόνωσης των αυτοτελών χώρων αντίστοιχης χρήσης.

Κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις

Για την ηχομόνωση των κεντρικών Η/Μ εγκαταστάσεων των συνεδριακών χώρων – αιθουσών πολλαπλών χρήσεων – θεάτρων – κινηματογράφων, ακολουθούνται οι γενικές προδιαγραφές ηχομόνωσης εγκαταστάσεων.

Οι παραπάνω λύσεις είναι ενδεικτικές. Για την όποια εφαρμογή τους ή ενδεχόμενης τροποποίησής τους, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε συνάντηση ή επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας για μια αποτελεσματική και οικονομική λύση στο δικό σας ιδιαίτερο πρόβλημα.