ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

  • Σύνηθες απαιτούμενο ύψος (περίπου 10 έως 12 cm)

Οι σωληνώσεις που συνήθως τοποθετούνται στα δάπεδα, αρχικά πρέπει καλυφθούν με μία στρώση τσιμεντοκονίας ή με ελαφρομπετόν κατάλληλου πάχους (εξισωτική στρώση). Η τελική επιφάνεια της τσιμεντοκονίας πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή χωρίς προεξοχές η κενά.

Στη συνέχεια, στην επιφάνεια της τσιμεντοκονίας τοποθετείται ένα φύλλο ηχομονωτικού – αντικραδασμικού υλικού από πολυεστέρα (από 3mm έως 6mm) ή σύνθετου ηχομονωτικού – αντικραδασμικού υλικού.

Το υλικά ανυψώνονται και στις κατακόρυφες επιφάνειες των περιμετρικών τοίχων, σε ύψος μεγαλύτερο (κατά 2 εκ. τουλάχιστον) πάνω από την τελική στάθμη του δαπέδου. Μετά την τοποθέτηση τελικού δαπέδου του πλεονάζον υλικά αφαιρείται για να τοποθετηθεί το σοβατεπί.

Σημ: Τα φύλλα PHONOPAT GR θα πρέπει να καλύπτονται με φύλλο νάυλον άνω των 80,0μm ώστε να σχηματίζεται στεγανή λεκάνη.

Στη λεκάνη αυτή διαστρώνεται τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν πάχους  τουλάχιστον 4 εκ. στην οποία θα επικολληθεί το  τελικό δάπεδο από μάρμαρο, πλακάκι ή ξύλο.

Πριν από την τοποθέτηση του σοβατεπί, και ενδιάμεσα με το τελικό δάπεδο, τοποθετείται αυτοκόλλητη ταινία αντικραδασμική  πλάτους ώστε να αποφευχθεί η μεταξύ τους επαφή καθώς εάν δεν μεσολαβήσει η ταινία, θα δημιουργηθούν ηχογέφυρες.

Σε κάθε επιμέρους δωμάτιο ή χώρο κατασκευάζεται ανεξάρτητο δάπεδο σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. Μεταξύ των δαπέδων πρέπει να παρεμβάλλεται κατακόρυφα, με ανάλογο τρόπο όπως στις κατακόρυφες επιφάνειες των τοίχων, λωρίδα αντικραδασμικού υλικού για τη δημιουργία διαχωριστικού αρμού. Ανάλογος αρμός σφραγισμένος με ελαστικό αρμόστοκο δημιουργείται και στην τελική επίστρωση του δαπέδου.

ΔΑΠΕΔΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ

  • Χαμηλή Κάλυψη Σωληνώσεων Στο Ύψος Του Προφίλ Που Σχηματίζουν

Οι σωληνώσεις που συνήθως τοποθετούνται στα δάπεδα αρχικά πρέπει καλυφθούν σε όλο το μήκος τους τοπικά, με μία στρώση τσιμεντοκονίας κατάλληλου πάχους. Η τελική επιφάνεια της τσιμεντοκονίας πρέπει να είναι ομαλή χωρίς προεξοχές η κενά και να “σβήνει” ομαλά στην επιφάνεια της πλάκας από μπετόν.

Η τελική επιφάνεια της πλάκας από μπετόν πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή χωρίς προεξοχές η κενά καθαρισμένη από κονιάματα ή άλλα υλικά. Στη συνέχεια, στην επιφάνεια της τσιμεντοκονίας τοποθετείται ένα φύλλο ηχομονωτικού – αντικραδασμικού υλικού από πολυεστέρα (από 3mm έως 6mm) ή σύνθετου ηχομονωτικού – αντικραδασμικού υλικού.

Το υλικά ανυψώνονται και στις κατακόρυφες επιφάνειες των περιμετρικών τοίχων, σε ύψος μεγαλύτερο κατά 2 εκ. τουλάχιστον πάνω από την τελική στάθμη του δαπέδου. Μετά την τοποθέτηση τελικού δαπέδου του πλεονάζον υλικά αφαιρείται για να τοποθετηθεί το σοβατεπί.

Σημ: Τα φύλλα PHONOPAT GR θα πρέπει να καλύπτονται με φύλλο νάυλον άνω των 80,0 μm ώστε να σχηματίζεται στεγανή λεκάνη.

Στη λεκάνη αυτή διαστρώνεται τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν πάχους  τουλάχιστον 4 εκ. στην οποία θα επικολληθεί το τελικό δάπεδο από μάρμαρο, πλακάκι ή ξύλο. Πριν από την τοποθέτηση του σοβατεπι, και ενδιάμεσα με το τελικό δάπεδο τοποθετείται αυτοκόλλητη ταινία αντικραδασμική  πλάτους 10 χιλ. πάχους 1 χιλ. ώστε να αποφευχθεί η μεταξύ τους επαφή.

Σε κάθε επιμέρους δωμάτιο ή χώρο κατασκευάζεται ανεξάρτητο δάπεδο σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. Η κατασκευή των επιμέρους δαπέδων από τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν γίνεται διαδοχικά έτσι ώστε μεταξύ τους να παρεμβάλλεται κατακόρυφα, με ανάλογο τρόπο όπως στις κατακόρυφες επιφάνειες των τοίχων, λωρίδα αντικραδασμικού υλικού  για τη δημιουργία διαχωριστικού αρμού. Ανάλογος αρμός σφραγισμένος με ελαστικό αρμόστοκο δημιουργείται και στην τελική επίστρωση του δαπέδου.

Οι παραπάνω λύσεις είναι ενδεικτικές. Για την όποια εφαρμογή τους ή ενδεχόμενης τροποποίησής τους, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε συνάντηση ή επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας για μια αποτελεσματική και οικονομική λύση στο δικό σας ιδιαίτερο πρόβλημα.