ΕΣΤΙΑΣΗ

Κέντρα διασκεδάσεως – εστιατόρια – καφετέριες – BAR.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και γενικά κέντρα διασκέδασης διαμορφώνονται συνήθως σε υπάρχοντα κτίρια χωρίς ιδιαίτερη πρόβλεψη για την ηχομόνωση των χώρων και τη ρύθμιση της ακουστικής τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολύ συχνά προκαλούν όχληση στους περίοικους με θορύβους από τη λειτουργία τους, ενώ παράλληλα το πρόβλημα της αντήχησης προκαλεί ενόχληση στους ίδιους τους χρήστες τους με τον κακής ποιότητας ήχο στο εσωτερικό τους.

Τα  μέτρα  ηχομόνωσης και ρύθμισης της ακουστικής ενός τέτοιου χώρου θα πρέπει να  προσδιορίζονται μετά από αυτοψία ειδικευμένου ακουστικού μηχανικού και διενέργεια ηχομετρήσεων. Έτσι καθίσταται δυνατή η αντικειμενική εκτίμηση του ακουστικού περιβάλλοντος του χώρου και του μεγέθους της όχλησης από τη λειτουργία του με συνέπεια να είναι δυνατή η εξεύρεση εξατομικευμένης οικονομοτεχνικής λύσης.

Η εταιρία μας διαθέτει την εμπειρία τον εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό, για την παροχή όλων των παραπάνω υπηρεσιών .

Ενδεικτικά τα αναγκαία μέτρα για την ηχομόνωση και ρύθμισης της ακουστικής ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι:

Ηχομόνωση των περιμετρικών τοίχων

– Με την κατασκευή:

Ηχομονωτικής επένδυσης διπλής γυψοσανίδας με ενδιάμεση ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη, σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips διατομής 50Χ50Χ0,6 από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.

–  Εναλλακτικά με την κατασκευή:

Ηχομονωτικής επένδυσης, αρχικά με την επικόλληση στην επιφάνεια του τοίχου ενός σύνθετου ηχομονωτικού, αντικραδασμικού και ταυτόχρονα  ηχοαπορροφητικού φύλλου και στη συνέχεια ηχομονωτικής επένδυσης διπλής γυψοσανίδας με ενδιάμεση ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη, σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips διατομής 50Χ50Χ0,6 από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Στο πάχος του σκελετού τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.

Ηχομόνωση της οροφής

Κατασκευάζεται ηχομονωτική ψευδοροφή με αντικραδασμικές αναρτήσεις Akousinμε διπλή γυψοσανίδα. Ενδιάμεσα τοποθετείται ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη και μία στρώση από ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.

Εναλλακτικά: 

Αρχικά γίνεται επικόλληση στην επιφάνεια της οροφής ενός σύνθετου ηχομονωτικού, αντικραδασμικού και ταυτόχρονα ηχοαπορροφητικού φύλλου. Στη συνέχεια  γίνεται κατασκευή ηχομονωτικής ψευδοροφής με αντικραδασμικές αναρτήσεις Akousin, αποτελούμενη από  διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεση ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη και μία στρώση από ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά.

Ηχομόνωση του δαπέδου (ανάλογα με τη χρήση)

Κατασκευάζεται πλωτό ηχομονωτικό δάπεδο με την διαδοχική επίστρωση στο υπάρχον δάπεδο φύλλων από ηχομονωτικά – αντικραδασμικά υλικά .

Αφού γίνει η τοποθέτηση στην επιφάνειά τους και μετά την επίστρωση νάιλον, θα κατασκευαστεί τσιμεντοκονία πάχους τουλάχιστον 6,0 εκ..

Η τελική επιφάνεια του δαπέδου μπορεί να διαμορφωθεί με την επίστρωση μοκέτας μαρμάρου ξύλου ή άλλου κατάλληλου υλικού.

ΚΑΔΡΟΝΑΡΙΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

Στη περίπτωση καδροναριστού δαπέδου, αρχικά τοποθετείται στην επιφάνεια του υπάρχοντος πατώματος, ένα σύνθετο ηχομονωτικό αντικραδασμικό και ηχοαπορροφητικό υλικό. Στη συνέχεια τα καδρόνια του νέου δαπέδου βιδώνονται πάνω σε αντικραδασμικές στηρίξεις iseldog. Στα ενδιάμεσα φατνώματα που δημιουργούνται τοποθετούνται βιολογικά ή οικολογικά ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά υλικά. Σε ειδικές περιπτώσεις, στην επιφάνεια των καδρονιών, επικολλάται αντικραδασμικό παρέμβισμα. Πριν την τοποθέτηση της τελικής ξύλινης επιφάνειας μεσολαβεί καρφωτό MDF 16mm. Για μεγαλύτερη ηχοπροστασία μεταξύ της τελικής επένδυσης και του MDF τοποθετείται ένα ακόμα ηχομονωτικό αντικραδασμικό και ταυτόχρονα ηχοαπορροφητικό υλικό.

Ηχομονωτικές πόρτες – υαλοστάσια

Η εταιρία μας είναι σε θέση να προμηθεύσει ηχομονωτικές πόρτες κάθε είδους, ξύλινες ή μεταλλικές της κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρου ενώ σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κουφωμάτων μελετά και προδιαγράφει τον κατάλληλο για εσάς τύπου υαλοστασίου.

Ρύθμιση της ακουστικής του χώρου

Η ποιότητα της ακουστικής ενός χώρου  μπορεί να ρυθμιστεί με την τοποθέτηση κατάλληλων  ηχοαπορροφητικών επιφανειών σε τοίχους και οροφές.  Οι   ηχοαπορροφητικές επιφάνειες στις κατάλληλες θέσεις βελτιώνουν την ευκρίνεια και  την τονική ισορροπία του ήχου ενώ συμβάλουν στη μείωση της συνολικής στάθμης του, στο εσωτερικό των χώρων. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου στις γειτονικές ιδιοκτησίες και τον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματος.

Για τη ρύθμιση της ακουστικής των χώρων, μπορούν σαν ηχοαπορροφητικές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθούν:

  1. Βιολογικά ή οικολογικά ηχοαπορροφητικά υλικά με επένδυση υφάσματος ή άλλου διάτρητου υλικού.
  2. Μεταλλικά ή ξύλινα ηχαπορροφητικά πάνελ

Αερισμός

Καθώς η φυσική ανανέωση του αέρα σε ηχομονωμένους χώρους δεν είναι εφικτή, η εγκατάσταση συστήματος τεχνικού αερισμού – κλιματισμού είναι απαραίτητη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της διαφυγής ήχου προς τον περιβάλλοντα χώρο μέσω των αεραγωγών του συστήματός.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται:

  • Με την τοποθέτηση ηχοπαγίδων σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης.
  • Με την τοποθέτηση των ανεμιστήρων – κλιματιστικών μονάδων σε σωστά επιλεγμένο χώρο.
  • Με τη χρήση αντιδονητικών στηρίξεων και αναρτήσεων σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης.
  • Με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όχλησης του περιβάλλοντα χώρου του καταστήματος από τη λειτουργία τους. Το είδος των μέτρων εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων.

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις προδιαγράφονται αναλυτικά και εξατομικευμένα στις ακουστικές μελέτες που συντάσσουν οι μηχανικοί της εταιρίας μας – έπειτα από αυτοψία και ηχοβολισμό, ενώ τα εξειδικευμένα συνεργεία μας υλοποιούν  τα προτεινόμενα μέτρα ηχοπροστασίας.

Οι παραπάνω λύσεις είναι ενδεικτικές. Για την όποια εφαρμογή τους ή ενδεχόμενης τροποποίησής τους, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε συνάντηση ή επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας για μια αποτελεσματική και οικονομική λύση στο δικό σας ιδιαίτερο πρόβλημα.