Τα δωμάτια των κατοικιών, τα οποία μετατρέπονται σε Home Cinemas, έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής και δεν παρέχουν την ηχομόνωση που απαιτείται για τη λειτουργία τους, χωρίς να ενοχλούν τόσο τους ίδιους τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοίκους παρακείμενων κατοικιών.

Δεν παρέχουν επίσης την αναγκαία ποιότητα ήχου για την ακρόαση μουσικής ή την παρακολούθηση μιας κινηματογραφικής ταινίας.

Τα μέτρα ηχομόνωσης και ρύθμισης της ακουστικής ενός Home Cinema πρέπει να προσδιορίζονται μετά από αυτοψία ειδικευμένου ακουστικού μηχανικού και διενέργεια ηχομετρήσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική εκτίμηση της ακουστικής του χώρου και του μεγέθους της όχλησης, από τη λειτουργία του, στην κατοικία και τον περιβάλλοντα χώρο της.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος με τον καλύτερο οικονομοτεχνικά τρόπο.

Ενδεικτικά τα αναγκαία μέτρα για την ηχομόνωση και ρύθμισης της ακουστικής ενός συνηθισμένου HomeCinema είναι:

Ηχομόνωση των περιμετρικών τοίχων
 • Με την κατασκευή :
  Ηχομονωτικής επένδυσης ελαχίστου πάχους σύμφωνα με την οποία η μία ή και οι δύο όψεις του τοίχου, επενδύονται αρχικά με σύνθετη ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη  και στη συνέχεια με μια γυψοσανίδα πάχους 12,5 χιλ. στερεωμένη στον τοίχο με κατάλληλα πλαστικά βύσματα.

Εναλλακτικά

 • Με την κατασκευή:
  Ηχομονωτικής επένδυσης διπλής γυψοσανίδας με ενδιάμεση ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips διατομής 50Χ50Χ0,6 από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.
 • ενώ δύναται και η κατασκευή
  ηχομονωτικής επένδυσης με την επικόλληση στην επιφάνεια του τοίχου ενός σύνθετου ηχομονωτικού, αντικραδασμικού και ταυτόχρονα ηχοαπορροφητικού φύλλου. Τα φύλλα αυτά μπορεί να φέρουν επικάλυψη άκαυστου υφάσματος.

Σε περιπτώσεις που η απαιτούμενη ηχομόνωση είναι υψηλότερη, προτείνεται ο συνδυασμός  των δύο τελευταίων μέτρων.

Ηχομόνωση της οροφής

Η ηχομόνωση της οροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • Με την κατασκευή:
  Ηχομονωτικής ψευδοροφής με αντικραδασμικές αναρτήσεις Akousin με διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεση ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη και μία στρώση από ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.
 • Εναλλακτικά με την κατασκευή:
  Ηχομονωτικής επένδυσης με την επικόλληση στην επιφάνεια της οροφής ενός σύνθετου ηχομονωτικού, αντικραδασμικού και ταυτόχρονα ηχοαπορροφητικού φύλλου. Τα φύλλα αυτά μπορεί να φέρουν επικάλυψη άκαυστου υφάσματος.

Ενώ δύναται και η κατασκευή με συνδυασμό των παραπάνω μέτρων εφόσον η απαιτούμενη ηχομόνωση είναι υψηλότερη.

Ηχομόνωση του δαπέδου

Η ηχομόνωση δαπέδου μπορεί να πραγματοποιηθεί

 • Με την κατασκευή:
  Πλωτού ηχομονωτικού δαπέδου με την επίστρωση στο υπάρχον δάπεδο ενός φύλλου σύνθετου ηχομονωτικού – αντικραδασμικού. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου μπορεί να διαμορφωθεί με την επίστρωση μοκέτας ή κατάλληλου ξύλινου δαπέδου.
Τοποθέτηση αντικραδασμικών στηριγμάτων στα ηχεία

Η στήριξη των ηχείων στο δάπεδο, ιδιαίτερα των SubWoofer, για την αποτροπή της μεταφοράς δονήσεων, θα πρέπει γίνεται μέσω ειδικών αντικραδασμικών στηρίξεων, αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων ή αντικραδασμικών βάσεων. Ο τύπος των στηρίξεων ή των παρεμβυσμάτων πρέπει να προσδιοριστεί με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηχείων.

Για την αντικραδασμική στήριξη των woofer, κατασκευάζονται ηχομονωτικά πλαίσια εντός των οποίων θα τοποθετηθούν τα ηχεία, αποτελούμενα από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη συνέχεια επενδύονται με ηχομονωτική μεμβράνη  και ηχοαπορροφητικό υλικό θερμοσυγκολλητών ινών πολυεστέρα. Τα ηχομονωτικά πλαίσια εδράζονται στο δάπεδο με διπλή στρώση αντιδονητικών εφέδρανων με σκοπό την αποκοπή της απευθείας μεταφοράς του ήχου στα δομικά στοιχεία του χώρου.

Ηχομόνωση πόρτας

Η εταιρία μας είναι σε θέση να προμηθεύσει ηχομονωτικές πόρτες κάθε είδους, ξύλινες ή μεταλλικές της κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρου.

Στην περίπτωση διαμόρφωσης χώρου Home Cinema σε υπάρχουσα κατοικία όπου η τοποθέτηση μιας καινούργιας πόρτας σε αντικατάσταση της παλιάς, μη ηχομονωτικής, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή λύση, η εταιρία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα υλικά για τη βελτίωση της ηχομόνωσης της υπάρχουσας πόρτας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις καινούργιες ηχομονωτικές απαιτήσεις.

Ηχομόνωση εξωτερικών ανοιγμάτων

Η λειτουργία του χώρου Home Cinema επιτρέπει την παράλειψη των εξωτερικών ανοιγμάτων. Ωστόσο στην περίπτωση που η ύπαρξή τους κρίνεται αναγκαία, η εταιρία μας είναι σε θέση να προδιαγράψει τις απαιτήσεις για τον κατάλληλο τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξωτερικών κουφωμάτων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρου.

Στην περίπτωση διαμόρφωσης χώρου Home Cinema σε υπάρχουσα κατοικία όπου το ηχομονωτικό κλείσιμο ή η αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων είναι ιδιαίτερα δαπανηρή λύση, είναι δυνατή η βελτίωση της ηχομονωτικής ικανότητάς τους με την τοποθέτηση της ηχομονωτικής κουρτίνας  ή εσωτερικού πλαισίου από αλουμίνιο και pvc για την ηχομονωτική κάλυψή τους ταυτόχρονα με τη συσκότιση του χώρου.

Ρύθμιση της ακουστικής του χώρου

Η ποιότητας της ακουστικής ενός χώρου μπορεί να ρυθμιστεί με την τοποθέτηση κατάλληλων ηχοαπορροφητικών υλικών στις επιφάνειες των τοίχων και της οροφής του. Οι ηχοαπορροφητικές επιφάνειες εμποδίζουν την ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων στις πλευρές του χώρου η οποία προκαλεί το φαινόμενο της αντήχησης και της δημιουργίας στάσιμων κυμάτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ευκρίνειας και της τονικής ισορροπίας του ήχου ενός ηχητικού συστήματος υψηλής ποιότητας.

Για τη ρύθμιση της ακουστικής των χώρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • Ξύλινες ηχοαπορροφητικές επενδύσεις 
 • Πάνελ με βιολογικά ή οικολογικά ηχοαπορροφητικά, με επένδυση υφάσματος ή άλλου διάτρητου υλικού.
 • Ηχοαπορροφητικά υλικά εμφανή ή με εκτυπώσεις της επιλογής μας στην ορατή επιφάνειά του.
Αερισμός σε Home Cinema

Καθώς η φυσική ανανέωση του αέρα, ενός ηχομονωμένου χώρου δεν είναι συχνά εφικτή, ιδιαίτερα σε χώρους Home Cinema με πολύωρη λειτουργία, είναι αναγκαία η εγκατάσταση συστήματος τεχνιτού αερισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της διαφυγής ήχου προς τον περιβάλλοντα χώρο μέσω των αεραγωγών του συστήματός αυτού.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση ηχοπαγίδων σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης, την τοποθέτηση των ανεμιστήρων σε σωστά επιλεγμένο χώρο, τη χρήση αντιδονητικών στηρίξεων και αναρτήσεων σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όχλησης του περιβάλλοντα χώρου της κατοικίας, από τη λειτουργία τους.

Το είδος των μέτρων, εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων.

Η εταιρία μας είναι σε θέση να προτείνει τις τεχνικές λύσεις και τα αναγκαία υλικά για κάθε περίπτωση

Οι παραπάνω λύσεις είναι ενδεικτικές. Για την όποια εφαρμογή τους ή ενδεχόμενης τροποποίησής τους, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε συνάντηση ή επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας για μια αποτελεσματική και οικονομική λύση στο δικό σας ιδιαίτερο πρόβλημα.