Η εύρυθμη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων εξασφαλίζει την αποδοτικότητα των εργαζομένων καθώς και την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών.

Για την δημιουργία του κατάλληλου ακουστικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητες μια σειρά από ενέργειες οι οποίες προσδιορίζονται από την μελέτη ηχομόνωσης που συντάσσεται από τους έμπειρους μηχανικούς της εταιρίας μας έπειτα από επιτόπια αυτοψία και ηχοβολισμό. Η μελέτη θα αποτελεί πρακτικό οδηγό για όλα τα στάδια κατασκευής.

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν επεμβάσεις σε:

τοίχους, δάπεδα, οροφή, κουφώματα, καθώς και την τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πάνελ και διαχωριστικών στα help/calldesk.

Ηχομόνωση των περιμετρικών τοίχων

– με την κατασκευή :

ηχομονωτικής επένδυσης ελαχίστου πάχους σύμφωνα με την οποία η μία ή και οι δύο όψεις του τοίχου επενδύονται αρχικά με σύνθετη ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη  και στη συνέχεια με μια γυψοσανίδα πάχους 12,5 χιλ. στερεωμένη στον τοίχο με κατάλληλα πλαστικά βύσματα.

– Εναλλακτικά με την κατασκευή 

ηχομονωτικής επένδυσης διπλής γυψοσανίδας με ενδιάμεση ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips διατομής 50Χ50Χ0,6 από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.

– Ενώ δύναται και η κατασκευή

ηχομονωτικής επένδυσης με την επικόλληση στην επιφάνεια του τοίχου ενός σύνθετου ηχομονωτικούαντικραδασμικού και ταυτόχρονα ηχοαπορροφητικού φύλλου. Τα φύλλα αυτά είναι συνήθως αυτοκόλλητα και μπορεί να φέρουν επικάλυψη άκαυστου υφάσματος.

Σε περιπτώσεις που η απαιτούμενη ηχομόνωση είναι υψηλότερη, προτείνεται ο συνδυασμός  των δύο τελευταίων μέτρων.

Ηχομόνωση της οροφής

Η ηχομόνωση της οροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατασκευή:

  • ηχομονωτικής ψευδοροφής με αντικραδασμικές αναρτήσεις Akousinμε διπλή γυψοσανίδα, ενδιάμεση ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη και μία στρώση από ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.
  • Εναλλακτικά με την κατασκευή ηχομονωτικής επένδυσης με την επικόλληση στην επιφάνεια της οροφής ενός σύνθετου ηχομονωτικού, αντικραδασμικού και ταυτόχρονα ηχοαπορροφητικού φύλλουκαι βιδωτής γυψοσανίδας.
Ηχομόνωση του δαπέδου

Η ηχομόνωση δαπέδου μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατασκευή:

Πλωτού ηχομονωτικού δαπέδου με την επίστρωση στο υπάρχον δάπεδο ενός φύλλου σύνθετου ηχομονωτικού – αντικραδασμικού. Η τελική επιφάνεια μπορεί να διαμορφωθεί με την επίστρωση μοκέτας ή κατάλληλου ξύλινου δαπέδου.

Ηχομόνωση πόρτας

Η εταιρία μας είναι σε θέση να προμηθεύσει ηχομονωτικές πόρτες κάθε είδους, ξύλινες ή μεταλλικές της κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρου.

Ρύθμιση της ακουστικής του χώρου

Η ποιότητας της ακουστικής ενός χώρου μπορεί να ρυθμιστεί με την τοποθέτηση κατάλληλων ηχοαπορροφητικών υλικών στις επιφάνειες των τοίχων και της οροφής του. Οι ηχοαπορροφητικές επιφάνειες εμποδίζουν την ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων στις πλευρές του χώρου η οποία προκαλεί το φαινόμενο της αντήχησης και της δημιουργίας στάσιμων κυμάτων

Για τη ρύθμιση της ακουστικής των χώρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

  • Ξύλινες ηχοαπορροφητικές επενδύσεις
  • Ηχοαπορροφητικά πάνελ από Βιολογικά ή οικολογικά ηχοαπορροφητικά υλικά με επένδυση υφάσματος ή άλλου διάτρητου υλικού. Τα πάνελ αυτά, με τη κατάλληλη τοποθέτηση λειτουργούν και ως ηχομονωτικά διαχωριστικά των θέσεων εργασίας
Αερισμός

Καθώς η φυσική ανανέωση του αέρα, ενός ηχομονωμένου χώρου δεν είναι συχνά εφικτή, είναι αναγκαία η εγκατάσταση συστήματος τεχνικού αερισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της διαφυγής ήχου προς τον περιβάλλοντα και γειτνιάζοντα χώρο μέσω των αεραγωγών του συστήματός αυτού.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση ηχοπαγίδων σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης, την τοποθέτηση των ανεμιστήρων σε σωστά επιλεγμένο χώρο, τη χρήση αντιδονητικών στηρίξεων και αναρτήσεων σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης και την εσωτερική και εξωτερική επένδυση των αεραγωγών για την υγιεινή και αθόρυβη παροχή του αέρα κατά τη λειτουργία της. Το είδος των μέτρων, εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων. Η εταιρία μας είναι σε θέση να προτείνει τις τεχνικές λύσεις και τα αναγκαία υλικά για κάθε περίπτωση

Οι παραπάνω λύσεις είναι ενδεικτικές. Για την όποια εφαρμογή τους ή ενδεχόμενης τροποποίησής τους, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε συνάντηση ή επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας για μια αποτελεσματική και οικονομική λύση στο δικό σας ιδιαίτερο πρόβλημα.