ΔΑΠΕΔΟ LAMINATE

Η χρήση laminate τα τελευταία χρόνια προκρίνεται ως μία ιδανική και οικονομική λύση για δάπεδο όμορφο, στιβαρό και  εύκολο στη φροντίδα του. Ωστόσο η χρήση του προϋποθέτει την ύπαρξη ισχυρού ηχομονωτικού και αντικραδασμικού υποστρώματος. Πριν από τη τοποθέτησή του στρώνουμε στο υπάρχον δάπεδο είτε φύλλα από φελλό και καουτσούκ, είτε σύνθετο ηχομονωτικό και αντικραδασμικό υλικό 3 στρώσεων, είτε οικολογικό υπόστρωμα υψηλής απόδοσης από ίνες πολυεστέρα.

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΔΡΟΝΑΡΙΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

Η διαχρονική ομορφιά των ξύλινων δαπέδων, η φινέτσα και η ζεστή ατμόσφαιρα που δημιουργούν σε όποιο χώρο και αν τοποθετηθούν, δυστυχώς δεν αρκούν για να περιορίσουν τα προβλήματα όχλησης που δημιουργούνται από τη χρήση τους.

Για να μπορέσουμε να ηχομονώσουμε το ξύλινο καδροναριστό δάπεδο ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Επί της επιφάνειας του δαπέδου από µπετό, θα διαστρωθεί µια στρώση από ηχοµονωτικό – αντικραδασµικό φύλλο. Ακολούθως κατασκευάζεται το ξύλινο πάτωµα. Τα καδρόνια του, θα εδράζονται επί των αντικραδασµικών – ηχοµονωτικών φύλλων µε αντικραδασµικά στηρίγµατα ISELDOG σε απόσταση µεταξύ τους περίπου 40 cm.

Στο κενό µεταξύ των καδρονιών του ξύλινου πατώµατος (φάτνωμα), προβλέπεται η τοποθέτηση βιολογικού ή οικολογικού ηχοαπορροφητικού και ταυτόχρονα θερµοµονωτικού υλικού, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της αντήχησης.

Στην συνέχεια στην άνω επιφάνεια των δοκών του δαπέδου θα τοποθετηθεί µία στρώση φύλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm, ή άλλου αντίστοιχου κατάλληλου υλικού. Μεταξύ των φύλλων θα αφεθούν αρµοί πλάτους 3 mm οι οποίοι στη συνέχεια θα σφραγιστούν σε όλο το πάχος µε ελαστοπλαστική µαστίχηώστε τα φύλλα αυτά να κολληθούν και µεταξύ τους.

Περιµετρικά µεταξύ των φύλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης και των περιµετρικών τοίχων θα αφεθεί αρµός πλάτους 10 mm ο οποίος στη συνέχεια θα σφραγιστεί επίσης µε ελαστοπλαστική µαστίχη.

Στη συνέχεια επί του κόντρα πλακέ θαλάσσης, θα επικολληθεί, µε τη βοήθεια κόλλας ένα φύλλο ηχοµονωτικού – αντικραδασµικούυλικού από φελλό πάχους 3mm.

Τέλος στην άνω επιφάνειά του, θα τοποθετηθεί το τελικό δάπεδο, µε τη βοήθεια της ίδιας κόλλας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα καδρόνια και το πέτσωµα των πατωµάτων να µην έρχονται σε επαφή µε τους περιµετρικούς τοίχους και δημιουργούν ηχογέφυρες.

Για το λόγο αυτό µπορούµε περιµετρικά του δαπέδου να τοποθετήσουµε ηχοµονωτική – αντικραδασµική ταινία από  EPDM, επί της οποίας θα τερµατίσουν τα καδρόνια και τα φύλλα του κόντρα πλακέ θαλάσσης που θα τοποθετηθούν.

Ιδιαίτερη προσοχή επίσης, πρέπει να δοθεί κατά την τοποθέτηση του σοβατεπί έτσι ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε την τελική επίστρωση του δαπέδου και να δηµιουργούνται ηχογέφυρες.

Για το λόγο αυτό διαµορφώνεται µεταξύ σοβατεπί και δαπέδου αρµός 3 mm µε την τοποθέτηση αυτοκόλλητης αντικραδασµικής λωρίδας αντίστοιχου πλάτους.