ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο βιομηχανικός θόρυβος συχνά αποτελεί βασικό και πολλές φορές δυσεπίλυτο πρόβλημα, καθώς εδράζεται σε 2 βασικές συνιστώσες. Η πρώτη αφορά το προσωπικό που εργάζεται εντός της εγκατάστασης και η δεύτερη τον θόρυβο που δημιουργείται στις περιοχές που γειτνιάζουν με αυτήν.

Και στις δύο περιπτώσεις τα μέτρα που θα ληφθούν προκύπτουν από επιτόπια αυτοψία, ηχοβολισμό και σύνταξη ακουστικής μελέτης η οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται τόσο με τις Ευρωπαϊκές όσο και της εγχώριες νομοθεσίες όπως αυτές προβλέπονται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Η NUOVO ACOUSTICS διαθέτει το έμπειρο προσωπικό και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη σύνταξη της αναγκαίας τεχνικής – ακουστικής μελέτης και την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης στα ηχομονωτικά προβλήματα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντός και  εκτός αυτών.
Επ’ αυτής της μελέτης αναλαμβάνουμε και τις κατασκευές / παρεμβάσεις,  που προκύπτουν, με τα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα υλικά της αγοράς κατάλληλα για κάθε ανάγκη.

Ηχοπετάσματα, ηχοπαγίδες, ηχομονωτικοί κλωβοί, υλικά τύπου κουβέρτας – κουρτίνας είναι μόνο μερικές από τις λύσεις που περιλαμβάνουν οι ακουστικές μας μελέτες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

Τα  ηχοπέτασματα  είναι συμπαγείς, ηχομονωτικές κατακόρυφες επιφάνειες, συχνά επενδυμένες με ηχοαπορροφητικά υλικά.

Τοποθετημένα μεταξύ της πηγής θορύβου και του δέκτη δημιουργούν τη λεγόμενη «ακουστική σκιά» μειώνοντας τη στάθμη θορύβου στα επιθυμητά επίπεδα.

ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΕΣ

Οι ηχοπαγίδες/ηχομονωτέςείναι μεταλλικοί θάλαμοι από  γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα,  εντός των  οποίων και με τη κατάλληλη διάταξη, τοποθετούνται πλαίσια/πάνελ που φέρουν εσωτερική ηχοαπορροφητική επένδυση από ένα συνδυασμό μη καρκινογόνων ηχοαπορροφητικών υλικών θερμοσυγκολλητών ινών πολυεστέρα IZITHERM 50&ECOTHERM 50, αυξημένης ηχητικής απορρόφησης, ιδιαίτερα στο φάσμα των χαμηλών συχνοτήτων.

Στη συνέχεια συνδέονται είτε με το δίκτυο των αεραγωγών της εγκατάστασης είτε στις εξόδους/εισόδους αέρα των μηχανημάτων. Ο τύπος και η επιλογή της κατάλληλης ηχοπαγίδαςγίνεται με τη χρήση λογισμικού βάση του οποίου υπολογίζονται τα διαφράγματα, το πλάτος διάκενου, το μήκους και οι λοιπές διαστάσεις του ηχομονωτή. Κατά περίπτωση οι ηχοπαγίδες μπορεί να είναι κυλινδρικές, ορθογωνικές ή και ειδικής μορφής πχ τύπου λαβύρινθος.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΚΛΩΒΟΙ

Πρόκειται επί της ουσίας για «ηχομονωτικά δωμάτια» που λειτουργούν είτε προστατευτικά για εργαζόμενους εντός θορυβώδους βιομηχανικού περιβάλλοντος, είτε για κατασκευές που περικλείουν την πηγή θορύβου απομονώνοντάς την από το υπόλοιπο περιβάλλον.

Ανάλογα με τα χρήση ορίζονται και οι διαδικασίες κατασκευής των ηχομονωτικών κλωβών με βάση την επικινδυνότητα των χώρων.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

Πρόκειται για παρεμβάσεις εντός των βιομηχανικών χώρων που θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τις λειτουργίες των μηχανημάτων που καλύπτουν (ροή αέρα, θερμοκρασίες, προσβασιμότητα). Κύριο χαρακτηριστικό τους η γρήγορη τοποθέτηση.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΕΔΡΑΣΕΙΣ – ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Συμπληρωματικά και απαραίτητα υλικά, για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων. Τοποθετούνται με σκοπό την αποφυγή μεταφοράς κραδασμών και στερεόφερτου θορύβου, από την στήριξη των μηχανημάτων, στα δομικά στοιχεία του κτιρίου.
Η NUOVO ACOUSTICS συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο κατασκευής ελατηρίων και αντικραδασμικών βάσεων και έτσι είτε εντοπίζει είτε δημιουργεί τον κατάλληλο τύπο έδρασης για την αντιμετώπιση των μεταφερόμενων κραδασμών.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Οι μεταλλικές ηχομονωτικές πόρτες ISELDOOR METAL – ηχομονωτικής αξίας 42 dB –  αποτελούν την απόλυτη λύση για την αντιμετώπιση αερόφερτων  θορύβων που επηρεάζουν την ακουστική και την ηχομόνωση των χώρων. Πρόκειται για ολοκληρωμένα συστήματα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, σε οποιαδήποτε διάσταση και σχέδιο ζητηθεί.

Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να κατασκευαστούν μεταλλικές ηχομονωτικές πόρτες ISELDOOR METAL – με απαιτήσεις πυραντοχής.