ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους)

Με τον όρο Η/Ζ ή «Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος» εννοούμε τη  κάθε διάταξη που περιλαμβάνει κινητήρα εσωτερικής καύσης ο οποίος κινεί περιστροφική ηλεκτρογεννήτρια για συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος.

Μικρά ή μεγάλα Η/Ζ, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, αντλιοστάσια, ξενοδοχεία, κινηματογράφους, θέατρα, υδραγωγεία, κατοικίες και όπου αλλού απαιτείται η χρήση εφεδρικών μονάδων παραγωγής ρεύματος. Ένας μόνιμος «πονοκέφαλος» για όσους γειτνιάζουν γεννητριοστάσια καθώς από τους χώρους αυτούς εκπέμπονται τόσο αερόφερτοι όσο και στερεόφερτοι θόρυβοι.

Για την αντιμετώπισή τους είναι καταρχήν αναγκαία η μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών του ίδιου του Η/Ζ και εν συνεχεία ο ηχοβολισμός του χώρου και του μηχανήματος. Σημαντική παράμετρος και ο αερισμός του.

Ηχοπετάσματα, ηχοπαγίδες, ηχομονωτικοί κλωβοί, υλικά τύπου κουβέρτας – κουρτίνας είναι μόνο μερικές από τις λύσεις που περιλαμβάνουν οι ακουστικές μας μελέτες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Τα  ηχοπετάσματα  είναι συμπαγείς, ηχομονωτικές κατακόρυφες επιφάνειες, συχνά επενδυμένες με ηχοαπορροφητικά υλικά. Τοποθετημένα μεταξύ της πηγής θορύβου και του δέκτη δημιουργούν τη λεγόμενη «ακουστική σκιά» μειώνοντας τη στάθμη θορύβου στα επιθυμητά επίπεδα.

ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΕΣ

Οι ηχοπαγίδες/ηχομονωτές είναι μεταλλικοί θάλαμοι από  γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα,  εντός των  οποίων και με τη κατάλληλη διάταξη, τοποθετούνται πλαίσια/πάνελ που φέρουν εσωτερική ηχοαπορροφητική επένδυση από ένα συνδυασμό ηχοαπορροφητικών υλικών θερμοσυγκολλητών ινών πολυεστέρα IZITHERM 50&ECOTHERM 50, αυξημένης ηχητικής απορρόφησης, ιδιαίτερα στο φάσμα των χαμηλών συχνοτήτων.

Στη συνέχεια συνδέονται είτε με το δίκτυο των αεραγωγών της εγκατάστασης είτε στις εξόδους/εισόδους αέρα των μηχανημάτων. Ο τύπος και η επιλογή της κατάλληλης ηχοπαγίδας γίνεται με τη χρήση λογισμικού βάση του οποίου υπολογίζονται τα διαφράγματα, το πλάτος διάκενου, το μήκους και οι λοιπές διαστάσεις του ηχομονωτή.

Κατά περίπτωση οι ηχοπαγίδες μπορεί να είναι κυλινδρικές, ορθογωνικές ή και ειδικής μορφής πχ τύπου λαβύρινθος. Τέλος, σε ειδικές μορφές με ιδιαίτερες εσωτερικές διατάξεις, διαμορφώνονται σιγαστήρες αερίων υπό πίεση.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΚΛΩΒΟΙ

Για τις περιπτώσεις Η/Ζ κατασκευάζονται ηχομονωτικοί θάλαμοι που περικλείουν την πηγή θορύβου απομονώνοντάς την από το υπόλοιπο περιβάλλον.

Ανάλογα με τα χρήση ορίζονται και οι διαδικασίες κατασκευής των ηχομονωτικών κλωβών με βάση την επικινδυνότητα των χώρων.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

Πρόκειται για παρεμβάσεις εντός των χώρων που βρίσκεται το Η/Ζ και  θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τις λειτουργίες των μηχανημάτων που καλύπτουν (ροή αέρα, θερμοκρασίες, προσβασιμότητα). Κύριο χαρακτηριστικό τους η γρήγορη τοποθέτηση.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΕΔΡΑΣΕΙΣ – ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Συμπληρωματικά και απαραίτητα υλικά, για την εύρυθμη λειτουργία των Η/Ζ. Τοποθετούνται με σκοπό την αποφυγή μεταφοράς κραδασμών και στερεόφερτου θορύβου, από την στήριξη των μηχανημάτων, στα δομικά στοιχεία του κτιρίου.  Η NUOVOACOUSTICS συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο κατασκευής ελατηρίων και αντικραδασμικών βάσεων και έτσι είτε εντοπίζει είτε δημιουργεί τον κατάλληλο τύπο έδρασης για την αντιμετώπιση των μεταφερόμενων κραδασμών.

Κατασκευή ηχοαπορροφητικής επένδυσης τοίχων και οροφής:

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αύξησης της στάθμης του θορύβου λόγω της αντήχησης στο χώρο του γεννητριοστασίου, πρέπει να κατασκευαστεί ηχοαπορροφητική επένδυση των περιμετρικών τοίχων και της οροφής του, με την τοποθέτηση μιας στρώσης από ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.

Ηχομόνωση υφιστάμενης πόρτας

Στο πάνω μέρος της πόρτας του γεννητριοστασίου, για τον αερισμό του Η/Ζ πρέπει να τοποθετηθεί ηχοπαγίδακατάλληλων διαστάσεων με εσωτερικά διαφράγματα από ηχοαπορροφητικά οικολογικά υλικά.

Στη συνέχεια πρέπει να ενισχυθεί η ηχομονωτική ικανότητας της πόρτας με την επένδυση της στην εσωτερική όψη, σύνθετου, ηχομονωτικού υλικού  με τελική επιφάνεια αλουμινίου.

Ηχομόνωση εξωτερικών ανοιγμάτων

Στα εξωτερικά ανοίγματα, για τον αερισμό του Η/Ζ  πρέπει να τοποθετηθεί ηχοπαγίδα κατάλληλων διαστάσεων με εσωτερικά διαφράγματα από ειδικά μη καρκινογόνα ηχοαπορροφητικά οικολογικά υλικά.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Οι μεταλλικές ηχομονωτικές πόρτες ISELDOOR METAL – ηχομονωτικής αξίας 42 dB –  αποτελούν την απόλυτη λύση για την αντιμετώπιση αερόφερτων  θορύβων που επηρεάζουν την ακουστική και την ηχομόνωση των χώρων. Πρόκειται για ολοκληρωμένα συστήματα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, σε οποιαδήποτε διάσταση και σχέδιο ζητηθεί.

Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να κατασκευαστούν μεταλλικές ηχομονωτικές πόρτες ISELDOOR METAL – με απαιτήσεις πυραντοχής.